فروش عسل در غرب تهران

فروش عسل در غرب تهران عسل مایع شیرین و گران می باشد که در بازار به صورت مصنوعی و طبیعی وجود دارد و بعضی افراد هم عسل تقلبی ارائه می‌دهند عسل طبیعی به عسلی می‌گویند که آن را زنبورها از شهد گلها و گیاهان تازه به دست آورده باشند اما عسل های مصنوعی به عسلی… ادامه خواندن فروش عسل در غرب تهران